VÁŠ  PARTNER  V  OBLASTI  NAKLÁDÁNÍ  S  NEMOVITÝM  MAJETKEM

 
   
 
             
   
       
 

Oceňování nemovitého majetku

- znalecké posudky
- tržní oceňování
- tržní analýzy
- odhady nemovitostí

Nakládání s nemovitým majetkem

- komplexní převody nemovitostí
- smlouvy budoucí
- kupní smlouvy
- smlouvy směnné
- darovací smlouvy
- vypořádání spoluvlast. podílů
- vklady do katastru
- geometrické plány
- věcná břemena

IGOR  NOSEK
 
SNP 377
CZ - 551 01 Jaroměř

tel.   : +420 603 866 754

tel.   : +420 498 771 217
VOIP: +420 498 771 217

 

 

info: odhady@odhady.com
Soudně/znalecká činnost

stavebnictví

- stavby občanské
                průmyslové
                zemědělské

- posuzování provádění staveb
- posuzování poruch staveb
- stavební materiály

ekonomika

- ceny a odhady nemovitostí